mandag 23. april 2012

Alarm clock

"...fuck, I've got my mobile phone as an alarm clock."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar